<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=545524012318354&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

20 kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które powinieneś śledzić w swoim biznesie lub kampanii marketingowej

Read More
Wszystkie Artykuły

20 kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które powinieneś śledzić w swoim biznesie lub kampanii marketingowej

Czyli wartości, które powinieneś śledzić w swoim biznesie, jeżeli pozyskujesz klientów przez Internet lub sprzedajesz za pośrednictwem Internetu. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to jest to Twój ostatni dzwonek, aby zacząć. Inaczej za 3-10 lat możesz zniknąć z rynku.

Twój dział marketingu lub obsługująca Cię agencja powinny dostarczać Ci te informacje w cyklach tygodniowych lub miesięcznych. Jeżeli chcesz osiągnąć 8-cyfrowe obroty, musisz je śledzić co najmniej raz dziennie.

  1. Total Unique Clicks (Visitors) [TUC(V)]  —  Liczba unikalnych kliknięć generowanych przez osoby, które odwiedzają Twoją stronę internetową
  2. Total Leads Generated [TLG]  —  Łączna liczba wygenerowanych leadów
  3. Total Transactions [TT]  —  Łączna liczba wygenerowanych przez klientów transakcji (sprzedaży)
  4. Total Ad Spend [TAD]  —  Łączna kwota wydatków przeznaczonych na płatne działania reklamowe
  5. Total Revenue [TR]  —  Łączny przychód wygenerowany w danym czasie
  6. Total Profit [TP]  —  Wysokość dochodu wygenerowanego w danym czasie
  7. Return On Investment [ROI]  —  Zwrot z inwestycji  —  wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych.
  8. Optin Rate [OR] — Procent osób, które po wejściu na stronę lądowania (stronę internetową) wypełniły formularz kontaktowy lub podały swoje dane kontaktowe celem uzyskania dostępu do określonego pliku (np. pobranie lead magnetu, bezpłatnego materiału, który udostępniasz do pobrania w zamian za adres mailowy lub inne dane kontaktowe). Jeżeli na Twoją stronę internetową weszło 100 osób, a formularz wypełniło 21 osób, to Optin Rate wynosi - 21%.
  9. Sales Conversion Rate [SCR] — procent osób, które po wypełnianiu formularza kontaktowego (zostały zidentyfikowane jako lead (potencjalny klient), kupiły dowolny produkt lub usługę w określonym przez Ciebie czasie np.: w okresie 7 dni pozyskałeś 100 danych kontaktowych, a Twój zespół sprzedał 38 osobom. W takiej sytuacji Twój Sales Conversion Rate wynosi 38%.
  10. Order Form Abandonment Rate [OFAR] — procent osób, które po wejściu na stronę zakupu (koszyk na stronie internetowej) nie wypełniły danych zamówienia i opuściły stronę np.: na 100 potencjalnych klientów, 70 z nich wyszło ze strony koszyka i nie podało danych płatności lub dostawy. W takim przypadku Twój Order Form Abandonment Rate [OFAR] wynosi 70%.
  11. Upsell Conversion Rate [UCR] — procent osób, które zaraz po wypełnieniu formularza na pobranie lead magnetu, decyduje się na skorzystanie z upsellu (oferta jednorazowa, którą wyświetlasz zaraz po wypełnieniu dowolnego formularza rejestracyjnego). Jeśli przy pobieraniu Lead Magnetu oferujesz potencjalnym klientom zakup książki i, na każde 100 osób, 18 decyduje się na zakup, stosunek procentowy dla tego lejka UCR wynosi 18%.
  12. Cost Per Click [CPC] — Koszt za jedno kliknięcie — ile kosztuje Cię pozyskanie jednego kliknięcia zainteresowanej osoby w link opublikowany w reklamie. Jeżeli tworzysz reklamę, której celem jest wygenerowanie przejścia na bloga, koszt jednego kliknięcia wyniósł 1,08zł, czyli CTR przy tej kampanii marketingowej wynosi 1,08zł.
  13. Earning Per Click [EPC] — Ile zarabiasz na każdym kliknięciu w Twoją reklamę. Do obliczenia warto zastosować wzór:Wykres EPC Earning Per CLick

   TR →  wartość sprzedanych przedmiotów w danym czasie lub w danej kampanii marketingowej

   CPC → koszt jednego kliknięcia

   n → liczba wygenerowanych kliknięć

   Przykład: W kampanii marketingowej X sprzedano usługi o wartości 75000zł. Na stronę weszło 4000 osób, a koszt jednego kliknięcia wynosił 1zł.

   Jak obliczyć EPC tej kampanii?

   EPC = 75000/4000 * 1

   EPC = 18,75zł
  14. Cost Per Lead [CPL] — Ile wynosi koszt pozyskania jednego leada. W jaki sposób to obliczyć? Określasz, jaką liczbę leadów pozyskałeś/łaś w danym czasie lub w danej kampanii marketingowej i dzielisz ją przez łączny koszt kliknięć w link, który przekierowywał do wypełnienia formularza.


   TLG → liczba leadów uzyskanych w danym czasie

   TUC → liczba kliknięć w link

   CPC → koszt za jedno kliknięcie

   Przykład: Kampania X wygenerowała 100 wejść na stronę, na której można pobrać bezpłatny ebook w zamian za podanie e-maila. Koszt jednego kliknięcia wynosił 1 zł. Liczba osób, które zdecydowały się pobrać ebook, to 437.

   Jak obliczyć CPL?

   CPL = 437/100 * 1

   CPL = 4,37zł

  15. Revenue Per Lead [RPL]  — Ile przychodu generuje jeden lead  — W jaki sposób to obliczyć? Określ, jaką liczbę leadów pozyskałeś/łaś w danym czasie oraz sprawdź, jaką kwotę wygenerowałeś/łaś ze sprzedaży do tych osób. Następnie, znając te dwie wartości, podziel kwotę sprzedaży przez liczbę wygenerowanych leadów. W ten sposób otrzymasz RPL.

   TR → Łączny przychód wygenerowany w danym czasie

   TLG → Łączna liczba wygenerowanych leadów

   Przykład: W kampanii generującej potencjalnych klientów zainteresowanych zostaniem partnerem/sponsorem konferencji Wolves Summit pozyskaliśmy 500 leadów. Łączna sprzedaż do tych leadów wyniosła 3 236 492 zł.

   Jak obliczyć RPL?

   RPL = 3 236 492 /500

   RPL = 6472,98zł

   Taki przychód wygenerował dla nas jeden lead. Znając tę wartość, możesz obliczyć ile możesz wydać na pozyskanie jednego leada, aby biznes w ujęciu w pewnym odcinku czasu był rentowny. Załóżmy, że nasza marża po odjęciu wszystkich kosztów wynosi 28%.

   Obliczenie, ile możemy zainwestować w pozyskanie leada powinno więc wyglądać tak:

   6472,98 * 28% = 1812,44

   Oznacza to, że na pozyskanie jednego leada możemy wydać do 1812,43 zł, aby zarobić chociaż 1 grosz po odjęciu wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą, marketingiem i dostarczeniem produktu (usługi).
  16. Cost Per Sale [CPS] — Koszt wygenerowania sprzedaży. Wskaźnik stosowany często przy budowie programu partnerskiego (afiliacyjnego). W tym przypadku określa, jaką wysokość za każdą sprzedaż przekazujemy na rzecz partnera. Ma jednak zastosowanie również jako wskaźnik marketingowy dla firmy, który liczy się w bardzo podobny sposób jak CPL (Cost Per Lead). Przedstawia, ile kosztuje nas wygenerowanie jednej sprzedaży np. w sklepie internetowym.
  17. Average Customer Value [ACV] — Jaką średnią wartość ma jeden klient — parametr określa, ile wynosi wartość klienta w danym lejku marketingowym.

   Przykład: W lejku marketingowym pozyskaliśmy 1000 osób, które kupiły produkt X, płacąc tylko za koszty wysyłki 9zł, na kolejnym kroku 120 z nich kupiło produkt Y, płacąc 197zł za sztukę. Później, w ramach tego samego lejka, nastąpiła sprzedaż 48 sztuk produktu Z za 1999zł oraz 12 sztuk produktu T za kwotę 15 000zł.

   W jaki sposób obliczamy ACV tej kampanii?

   9zł x 1000 osób = 9000zł

   197zł x 120 osób = 23640zł

   1999zł x 40 osób = 79960zł

   15000zł x 12 osób = 180000zł

   Łączna kwota to: 212640zł

   292 600zł dzielimy na liczbę klientów w kampanii (1000 osób) = 292,60 zł

   ACV = 292,60 zł
  18. Lifetime Customer Value [LCV]  — Wartość, jaką średnio generujemy na jednego klienta w czasie. Bardzo zbliżona do powyższego przykładu liczenia ACV. Różnica polega na tym, że stale aktualizuje, np. w cyklach miesięcznych, ile średnio wynosi nasze LCV. Dzięki temu możemy precyzyjnie określać, ile możemy wydać na pozyskanie jednego klienta.

   Przykład: Znając ACV = 292,60 zł oraz ilość zakupów dokonanych przez 1000 klientów na kwotę 292 600 zł do tych wartości dodajemy kolejne transakcje generowane przez tę samą grupę klientów. Jeżeli na 1000 klientów w okresie następnych dwóch lat sprzedamy im np. usługi oraz produkty warte 1 242 857 zł, to LCV liczone w okresie tego roku wyniesie:

   1 242 857 zł + 292 600 zł podzielić na 1000 klientów = 1535,46 zł

   LCV = 1535,46 zł

   Wniosek:

   Znając ACV oraz LCV możesz założyć, że nie musisz ograniczać się do wydatków na kampanię w wysokości 292,60 zł na jednego leada, aby była ciągle rentowna, tylko moższ zwiększyć ten koszt nawet do 1535,46 zł, jeżeli możesz sobie pozwolić na generowanie ujemnego dochodu w okresie pierwszego roku. Zabieg ten jest często stosowany przez szybko rosnące spółki (np. startupy technologiczne) w celu dogonienia konkurencji lub zajęcia pozycji lidera w swojej branży.
  19. Average Lead Value [AVL] — Średnia wartość przychodu, którą generujesz na każdego pozyskanego leada, który odwiedza Twoją stronę (lub strony internetowe).

   AVL można łatwo obliczyć, jeżeli znasz już swoje ACV. W takim przypadku określ, ile musisz pozyskać leadów, aby mieć jednego klienta.

   Przykład: Musisz pozyskać 10 leadów, aby mieć 2 nowych klientów. W takim przypadku dzielisz liczbę klientów (2) przez liczbę leadów (10) i otrzymujesz wartość 0,2. Odnosząc się do obliczeń ACV, które w wyżej wymienionym przykładzie wyniosło 292,60 zł, mnożysz przez wskaźnik 0,2 i otrzymujesz kwotę 58,52 zł.

   Tyle dokładnie w powyższym przykładzie wynosi ALV = 58,52 zł. Znając tę liczbę wiesz, że możesz wydać do 58,51 zł na pozyskanie jednego leada, aby ciągle zarabiać chociaż jeden grosz.

   Wniosek:

   Znając powyższe wartość i pracując nad liczbami w swoim biznesie, możesz również obliczyć, że jeżeli przykładowo wydasz kwotę 50 000 zł na opracowanie procesów biznesowych i szkolenie swojego zespołu, dzięki czemu ich efektywność konwertowania leadów na klientów wzrośnie dwukrotnie, czyli na 10 pozyskanych leadów będą pozyskiwać dla firmy 4 nowych klientów, to Twój wskaźnik ALV rośnie dwukrotnie, a odnosząc się do powyższych przykładów łatwo obliczyć, jak bardzo wzrośnie nasz wskaźnik LCV i po jakim czasie inwestycja 50 000 zł stanie się rentowna.
  20. Average Visitor Value [AVV] — Średnia wartość przychodu, którą generujesz na każdą osobę, która odwiedza Twoją stronę (lub strony internetowe). Wskaźnik równie prosty do obliczenia jak powyższy. Określ, ile wypełnionych formularzy otrzymujesz w stosunku do liczby osób, które odwiedzają Twoją stronę internetową (lub strony internetowe). Liczbę tę podziel analogicznie do powyższego przykładu.

   Przykład:

   AVL = 58,52 zł

   Na 1000 osób, które odwiedziło stronę, 380 osób (czyli 38%) pobrało ebooka.

   To oznacza, że konwersja na stronie lądowania na pobranie ebooka = 38%

   58,52 zł * 38% = 58,52 zł * 0,38 = 22,24 zł

   AVV = 22,24 zł

   Znając ten wskaźnik wiesz, że na każdą osobę, która odwiedziła Twoją stronę zarabiasz 22,24 zł.


   Pamiętaj, wszystko jest zawsze kwestią dźwigni:
   1. Kupujesz doświadczenie popełniając błędy w zamian za swój czas.
   2. Kupujesz czyjeś doświadczenie w zamian za pieniądze.
   3. Kupujesz czyjeś doświadczenie i czyjś czas w zamian za pieniądze.
   4. Kupujesz czyjeś doświadczenie i czas w zamian za swoje doświadczenie i czas.

    i tak dalej.


Żeby osiągnąć 7- lub 8-cyfrowe przychody, musisz kupować czyjś czas i doświadczenie za $$$. Twoją rolą jest poznawanie i wdrażanie strategii oraz procesów biznesowych, które pozwolą rosnąć Twojej firmie.

Potrzebujesz pomocy w analizowaniu Twojego biznesu lub przygotowaniu kampanii marketingowej?

Kliknij w poniższy przycisk. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy Ci w tym pomóc: 

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC


ZAPLANUJ 7- I 8-CYFROWE KAMPANIE MARKETINGOWE

Zdobądź gotowe szablony i kluczowe mierniki efektywności (KPI), dzięki którym rozwinęliśmy nasze marki do 7- i 8-cyfrowych przychodów:

 

ebook-wga-okladka-2

POBIERZ TUTAJ

 
Wszystkie Posty

20 kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które powinieneś śledzić w swoim biznesie lub kampanii marketingowej

Czyli wartości, które powinieneś śledzić w swoim biznesie, jeżeli pozyskujesz klientów przez Internet lub sprzedajesz za pośrednictwem Internetu. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to jest to Twój ostatni dzwonek, aby zacząć. Inaczej za 3-10 lat możesz zniknąć z rynku.

Twój dział marketingu lub obsługująca Cię agencja powinny dostarczać Ci te informacje w cyklach tygodniowych lub miesięcznych. Jeżeli chcesz osiągnąć 8-cyfrowe obroty, musisz je śledzić co najmniej raz dziennie.

  1. Total Unique Clicks (Visitors) [TUC(V)]  —  Liczba unikalnych kliknięć generowanych przez osoby, które odwiedzają Twoją stronę internetową
  2. Total Leads Generated [TLG]  —  Łączna liczba wygenerowanych leadów
  3. Total Transactions [TT]  —  Łączna liczba wygenerowanych przez klientów transakcji (sprzedaży)
  4. Total Ad Spend [TAD]  —  Łączna kwota wydatków przeznaczonych na płatne działania reklamowe
  5. Total Revenue [TR]  —  Łączny przychód wygenerowany w danym czasie
  6. Total Profit [TP]  —  Wysokość dochodu wygenerowanego w danym czasie
  7. Return On Investment [ROI]  —  Zwrot z inwestycji  —  wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych.
  8. Optin Rate [OR] — Procent osób, które po wejściu na stronę lądowania (stronę internetową) wypełniły formularz kontaktowy lub podały swoje dane kontaktowe celem uzyskania dostępu do określonego pliku (np. pobranie lead magnetu, bezpłatnego materiału, który udostępniasz do pobrania w zamian za adres mailowy lub inne dane kontaktowe). Jeżeli na Twoją stronę internetową weszło 100 osób, a formularz wypełniło 21 osób, to Optin Rate wynosi - 21%.
  9. Sales Conversion Rate [SCR] — procent osób, które po wypełnianiu formularza kontaktowego (zostały zidentyfikowane jako lead (potencjalny klient), kupiły dowolny produkt lub usługę w określonym przez Ciebie czasie np.: w okresie 7 dni pozyskałeś 100 danych kontaktowych, a Twój zespół sprzedał 38 osobom. W takiej sytuacji Twój Sales Conversion Rate wynosi 38%.
  10. Order Form Abandonment Rate [OFAR] — procent osób, które po wejściu na stronę zakupu (koszyk na stronie internetowej) nie wypełniły danych zamówienia i opuściły stronę np.: na 100 potencjalnych klientów, 70 z nich wyszło ze strony koszyka i nie podało danych płatności lub dostawy. W takim przypadku Twój Order Form Abandonment Rate [OFAR] wynosi 70%.
  11. Upsell Conversion Rate [UCR] — procent osób, które zaraz po wypełnieniu formularza na pobranie lead magnetu, decyduje się na skorzystanie z upsellu (oferta jednorazowa, którą wyświetlasz zaraz po wypełnieniu dowolnego formularza rejestracyjnego). Jeśli przy pobieraniu Lead Magnetu oferujesz potencjalnym klientom zakup książki i, na każde 100 osób, 18 decyduje się na zakup, stosunek procentowy dla tego lejka UCR wynosi 18%.
  12. Cost Per Click [CPC] — Koszt za jedno kliknięcie — ile kosztuje Cię pozyskanie jednego kliknięcia zainteresowanej osoby w link opublikowany w reklamie. Jeżeli tworzysz reklamę, której celem jest wygenerowanie przejścia na bloga, koszt jednego kliknięcia wyniósł 1,08zł, czyli CTR przy tej kampanii marketingowej wynosi 1,08zł.
  13. Earning Per Click [EPC] — Ile zarabiasz na każdym kliknięciu w Twoją reklamę. Do obliczenia warto zastosować wzór:Wykres EPC Earning Per CLick

   TR →  wartość sprzedanych przedmiotów w danym czasie lub w danej kampanii marketingowej

   CPC → koszt jednego kliknięcia

   n → liczba wygenerowanych kliknięć

   Przykład: W kampanii marketingowej X sprzedano usługi o wartości 75000zł. Na stronę weszło 4000 osób, a koszt jednego kliknięcia wynosił 1zł.

   Jak obliczyć EPC tej kampanii?

   EPC = 75000/4000 * 1

   EPC = 18,75zł
  14. Cost Per Lead [CPL] — Ile wynosi koszt pozyskania jednego leada. W jaki sposób to obliczyć? Określasz, jaką liczbę leadów pozyskałeś/łaś w danym czasie lub w danej kampanii marketingowej i dzielisz ją przez łączny koszt kliknięć w link, który przekierowywał do wypełnienia formularza.


   TLG → liczba leadów uzyskanych w danym czasie

   TUC → liczba kliknięć w link

   CPC → koszt za jedno kliknięcie

   Przykład: Kampania X wygenerowała 100 wejść na stronę, na której można pobrać bezpłatny ebook w zamian za podanie e-maila. Koszt jednego kliknięcia wynosił 1 zł. Liczba osób, które zdecydowały się pobrać ebook, to 437.

   Jak obliczyć CPL?

   CPL = 437/100 * 1

   CPL = 4,37zł

  15. Revenue Per Lead [RPL]  — Ile przychodu generuje jeden lead  — W jaki sposób to obliczyć? Określ, jaką liczbę leadów pozyskałeś/łaś w danym czasie oraz sprawdź, jaką kwotę wygenerowałeś/łaś ze sprzedaży do tych osób. Następnie, znając te dwie wartości, podziel kwotę sprzedaży przez liczbę wygenerowanych leadów. W ten sposób otrzymasz RPL.

   TR → Łączny przychód wygenerowany w danym czasie

   TLG → Łączna liczba wygenerowanych leadów

   Przykład: W kampanii generującej potencjalnych klientów zainteresowanych zostaniem partnerem/sponsorem konferencji Wolves Summit pozyskaliśmy 500 leadów. Łączna sprzedaż do tych leadów wyniosła 3 236 492 zł.

   Jak obliczyć RPL?

   RPL = 3 236 492 /500

   RPL = 6472,98zł

   Taki przychód wygenerował dla nas jeden lead. Znając tę wartość, możesz obliczyć ile możesz wydać na pozyskanie jednego leada, aby biznes w ujęciu w pewnym odcinku czasu był rentowny. Załóżmy, że nasza marża po odjęciu wszystkich kosztów wynosi 28%.

   Obliczenie, ile możemy zainwestować w pozyskanie leada powinno więc wyglądać tak:

   6472,98 * 28% = 1812,44

   Oznacza to, że na pozyskanie jednego leada możemy wydać do 1812,43 zł, aby zarobić chociaż 1 grosz po odjęciu wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą, marketingiem i dostarczeniem produktu (usługi).
  16. Cost Per Sale [CPS] — Koszt wygenerowania sprzedaży. Wskaźnik stosowany często przy budowie programu partnerskiego (afiliacyjnego). W tym przypadku określa, jaką wysokość za każdą sprzedaż przekazujemy na rzecz partnera. Ma jednak zastosowanie również jako wskaźnik marketingowy dla firmy, który liczy się w bardzo podobny sposób jak CPL (Cost Per Lead). Przedstawia, ile kosztuje nas wygenerowanie jednej sprzedaży np. w sklepie internetowym.
  17. Average Customer Value [ACV] — Jaką średnią wartość ma jeden klient — parametr określa, ile wynosi wartość klienta w danym lejku marketingowym.

   Przykład: W lejku marketingowym pozyskaliśmy 1000 osób, które kupiły produkt X, płacąc tylko za koszty wysyłki 9zł, na kolejnym kroku 120 z nich kupiło produkt Y, płacąc 197zł za sztukę. Później, w ramach tego samego lejka, nastąpiła sprzedaż 48 sztuk produktu Z za 1999zł oraz 12 sztuk produktu T za kwotę 15 000zł.

   W jaki sposób obliczamy ACV tej kampanii?

   9zł x 1000 osób = 9000zł

   197zł x 120 osób = 23640zł

   1999zł x 40 osób = 79960zł

   15000zł x 12 osób = 180000zł

   Łączna kwota to: 212640zł

   292 600zł dzielimy na liczbę klientów w kampanii (1000 osób) = 292,60 zł

   ACV = 292,60 zł
  18. Lifetime Customer Value [LCV]  — Wartość, jaką średnio generujemy na jednego klienta w czasie. Bardzo zbliżona do powyższego przykładu liczenia ACV. Różnica polega na tym, że stale aktualizuje, np. w cyklach miesięcznych, ile średnio wynosi nasze LCV. Dzięki temu możemy precyzyjnie określać, ile możemy wydać na pozyskanie jednego klienta.

   Przykład: Znając ACV = 292,60 zł oraz ilość zakupów dokonanych przez 1000 klientów na kwotę 292 600 zł do tych wartości dodajemy kolejne transakcje generowane przez tę samą grupę klientów. Jeżeli na 1000 klientów w okresie następnych dwóch lat sprzedamy im np. usługi oraz produkty warte 1 242 857 zł, to LCV liczone w okresie tego roku wyniesie:

   1 242 857 zł + 292 600 zł podzielić na 1000 klientów = 1535,46 zł

   LCV = 1535,46 zł

   Wniosek:

   Znając ACV oraz LCV możesz założyć, że nie musisz ograniczać się do wydatków na kampanię w wysokości 292,60 zł na jednego leada, aby była ciągle rentowna, tylko moższ zwiększyć ten koszt nawet do 1535,46 zł, jeżeli możesz sobie pozwolić na generowanie ujemnego dochodu w okresie pierwszego roku. Zabieg ten jest często stosowany przez szybko rosnące spółki (np. startupy technologiczne) w celu dogonienia konkurencji lub zajęcia pozycji lidera w swojej branży.
  19. Average Lead Value [AVL] — Średnia wartość przychodu, którą generujesz na każdego pozyskanego leada, który odwiedza Twoją stronę (lub strony internetowe).

   AVL można łatwo obliczyć, jeżeli znasz już swoje ACV. W takim przypadku określ, ile musisz pozyskać leadów, aby mieć jednego klienta.

   Przykład: Musisz pozyskać 10 leadów, aby mieć 2 nowych klientów. W takim przypadku dzielisz liczbę klientów (2) przez liczbę leadów (10) i otrzymujesz wartość 0,2. Odnosząc się do obliczeń ACV, które w wyżej wymienionym przykładzie wyniosło 292,60 zł, mnożysz przez wskaźnik 0,2 i otrzymujesz kwotę 58,52 zł.

   Tyle dokładnie w powyższym przykładzie wynosi ALV = 58,52 zł. Znając tę liczbę wiesz, że możesz wydać do 58,51 zł na pozyskanie jednego leada, aby ciągle zarabiać chociaż jeden grosz.

   Wniosek:

   Znając powyższe wartość i pracując nad liczbami w swoim biznesie, możesz również obliczyć, że jeżeli przykładowo wydasz kwotę 50 000 zł na opracowanie procesów biznesowych i szkolenie swojego zespołu, dzięki czemu ich efektywność konwertowania leadów na klientów wzrośnie dwukrotnie, czyli na 10 pozyskanych leadów będą pozyskiwać dla firmy 4 nowych klientów, to Twój wskaźnik ALV rośnie dwukrotnie, a odnosząc się do powyższych przykładów łatwo obliczyć, jak bardzo wzrośnie nasz wskaźnik LCV i po jakim czasie inwestycja 50 000 zł stanie się rentowna.
  20. Average Visitor Value [AVV] — Średnia wartość przychodu, którą generujesz na każdą osobę, która odwiedza Twoją stronę (lub strony internetowe). Wskaźnik równie prosty do obliczenia jak powyższy. Określ, ile wypełnionych formularzy otrzymujesz w stosunku do liczby osób, które odwiedzają Twoją stronę internetową (lub strony internetowe). Liczbę tę podziel analogicznie do powyższego przykładu.

   Przykład:

   AVL = 58,52 zł

   Na 1000 osób, które odwiedziło stronę, 380 osób (czyli 38%) pobrało ebooka.

   To oznacza, że konwersja na stronie lądowania na pobranie ebooka = 38%

   58,52 zł * 38% = 58,52 zł * 0,38 = 22,24 zł

   AVV = 22,24 zł

   Znając ten wskaźnik wiesz, że na każdą osobę, która odwiedziła Twoją stronę zarabiasz 22,24 zł.


   Pamiętaj, wszystko jest zawsze kwestią dźwigni:
   1. Kupujesz doświadczenie popełniając błędy w zamian za swój czas.
   2. Kupujesz czyjeś doświadczenie w zamian za pieniądze.
   3. Kupujesz czyjeś doświadczenie i czyjś czas w zamian za pieniądze.
   4. Kupujesz czyjeś doświadczenie i czas w zamian za swoje doświadczenie i czas.

    i tak dalej.


Żeby osiągnąć 7- lub 8-cyfrowe przychody, musisz kupować czyjś czas i doświadczenie za $$$. Twoją rolą jest poznawanie i wdrażanie strategii oraz procesów biznesowych, które pozwolą rosnąć Twojej firmie.

Potrzebujesz pomocy w analizowaniu Twojego biznesu lub przygotowaniu kampanii marketingowej?

Kliknij w poniższy przycisk. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy Ci w tym pomóc: 

SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC


ZAPLANUJ 7- I 8-CYFROWE KAMPANIE MARKETINGOWE

Zdobądź gotowe szablony i kluczowe mierniki efektywności (KPI), dzięki którym rozwinęliśmy nasze marki do 7- i 8-cyfrowych przychodów:

 

ebook-wga-okladka-2

POBIERZ TUTAJ

 

Przeczytaj Również

Dlaczego zamykamy markę edukacyjną?

Przełom grudnia i stycznia jest czasem, kiedy weryfikujemy każdy z naszych projektów i podejmujemy decyzję czy będziemy go kontynuować, czy nie.

 • 14 min czytania

Jak skutecznie zarządzać płynnością finansową w małej firmie?

Prowadzenie małej firmy wiąże się z wieloma decyzjami. Świadome prowadzenie firmy zaś wymaga podejmowania decyzji bazujących na priorytetach w skali krótko- i długoterminowej. Nie dziwi więc fakt, że pierwsze osoby zatrudniane do zespołu zasilają stanowiska sprzedażowe i marketingowe, bardzo rzadko zespół odpowiedzialny za finanse i księgowość.

 • 5 min czytania

20 kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które powinieneś śledzić w swoim biznesie lub kampanii marketingowej

Czyli wartości, które powinieneś śledzić w swoim biznesie, jeżeli pozyskujesz klientów przez Internet lub sprzedajesz za pośrednictwem Internetu. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to jest to Twój ostatni dzwonek, aby zacząć. Inaczej za 3-10 lat możesz zniknąć z rynku.

 • 10 min czytania